Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Обява за пазарни консултации
13.03.2020

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.”


Файлове за сваляне:

Покана, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.
Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.
Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 15:31 ч.

Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.20 в 13:32 ч.