Обяви и съобщения
Заповед № РД-216/18.07.2022 г. за изменение на ПУП
09.08.2022