Обяви и съобщения
Заповед № РД-233/22.07.2022 г. за изменение на ПУП
09.08.2022