Обяви и съобщения
ОБЯВА
20.05.2020

Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №210/15.05.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за УПИ I-озеленяване и УПИ II в кв.22a по плана на гр. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед №210/15.05.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ