ОУ "Христо Ботев" - с. Елховец
Директор: Митко Минчев
Интернет сайт на училището: http://www.daskalo.com/ouhristobotevelhovec
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19