Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Заповед № РД-137/16.04.2024 г. - относно: Адрес и обхват на избирателни секции на територията на Община Рудозем. 
Заповед № РД-146/22.04.2024г. - относно: Обявяване на предварителни избирателни списъци част I за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
Покана относно провеждане на консултации за определяне състава на СИК и ПСИК на територията на Община Рудозем за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024г.
Заповед № РД-162А/08.05.2024г.  - относно: Места за поставяне на агитационни материали
Разяснителна кампания - анимирани видео и аудио материали
Съобщение относно българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание на 09 юни 2024 г. 
Образец № 1 - При изгубен/откраднат/повреден/унищожен документ за самоличност ЛИЧНА КАРТА 
Образец № 2 - При изгубен/откраднат/повреден/унищожен документ за самоличност ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ
Образец № 3 - Когато няма издавана лична карта
Образец № 4 - Лична карта с изтекъл срок
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат