Кметство Рибница
Кмет - Страхил Митков Пехливанов
тел. 0893356753

E-mail: strahil.pehlivanov@abv.bg

4973 с. Рибница

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19