Кметство Витина
Кметски наместник - Радослав Здравков Кехайов
тел. 0893540256

E-mail: kmetstvo_selovitina@abv.bg

4975 с. Витина

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19