Комисия по устройство на територията, благоустрояване, екология, законност и обществен ред
1. Красимир Милков Шейков - Председател
2. инж. Венцислав Росенов Емилов
3. Радослав Величков Топалски
4. Иво Викторов Сираков
5. Катя Елемагова Хутева
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат