Справка за задължения

Справка за задължения за местни данъци и такси може да извършите - ТУК

Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН".


ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в МДТ Рудозем. Повече информация на тел. +359893356798

 

Търсене