Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
20.03.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
20.03.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
05.03.2024
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно  наддаване за продажба на общински имот

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
23.01.2024
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за  отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
23.01.2024
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
23.01.2024
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат