Търгове по ЗОС

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот
19.01.2021

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
12.01.2021

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
12.01.2021

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти
11.01.2021

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
11.01.2021

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот
11.01.2021

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ