Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части имот публична общинска собственост
20.06.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
12.06.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
12.06.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост в с. Бяла река
28.05.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
28.05.2024

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
28.05.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат