Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване заучредяване право на строеж върху общински имот
13.09.2023

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване заучредяване право на строеж върху общински имот
13.09.2023

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
13.09.2023

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване заучредяване право на строеж върху общински имот
13.09.2023

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
04.08.2023

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж със срок 25 години върху имот частна общинска собственост
05.06.2023
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж със срок 25 години върху имот частна общинска собственост  П О П Р А В К А  Н А  О Б Я В А  

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат