Кметство Бяла река
Кметски наместник - Невдет Хамдиев Манафов
тел. 0893 356 750

E-mail: nedko.17@abv.bg

4966 с. Бяла река

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19