Кметство Коритата
Кметски наместник - Диляна Здравкова Сариева
тел. 0898 727 663

E-mail: kmetstvo_korita@abv.bg

4976 с. Коритата

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19