Кметство Елховец
Кмет - Добромир Венелинов Шевелиев
тел. 0893313354

Главен експерт АПТИОН - Десислава Наскова Хаджиева
тел. 0877253023

E-mail:elhovetskmet@gmail.com

4970 с. Елховец

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19