Заповеди на кмета
Заповед №56/05.02.2020 г. относно: Забрана за паша на селскостопански животни в горски територии, попадащи в териториален обхват на Община Рудозем.
Търсене