Контакти

Община Рудозем

Адрес: град Рудозем
бул. „България” № 15                              
п.к. 4960

Електронна поща:
oba@rudozem.bg

Телефони:

За да се свържете с желания служител наберете номера на централата и след това вътрешен номер

Централа 0306 99199

Длъжност Име, фамилия Телефон
Главен експерт "Канцелария на кмета" Лиляна Енгерова вътр. 110
Деловодство Вежиха Ефельова 0306 99212
Зам.-кмет на Община Рудозем Добромир Шевелиев вътр. 102
Секретар на Община Рудозем инж. Милен Вълчев вътр. 104
Директор Дирекция "ПНО, Обществени поръчки, Образование, Култура, Здравеопазване и СД" Красимира Боюклиева - Кубинска вътр. 108
Директор Дирекция "ФСД и Бюджет" Севдалин Странджалиев  вътр. 117
Директор Дирекция "СБТ" Малинка Георгиева вътр. 111
Главен счетоводител  Милена Русева  0306 99250
Младши юрисконсулт и ЗОП Салвет Брахъмов вътр. 113
Общинска собственост Елена Димовска вътр. 118
ГРАОН Зедиха Молабрахимова 0306 99105
Администратор МДТ Николай Сираков вътр. 109
Местни данъци и такси Каса                     вътр. 116
Гражданска защита Антон Бозов 0879087774
Дежурен Община Рудозем   0896 662761
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат