Контакти

Община Рудозем

Адрес: град Рудозем
бул. „България” № 15                              
п.к. 4960

Електронна поща:
oba@rudozem.bg

Телефони:

Централа 0306 99199
За да се свържете с желания служител наберете номера на централата и след това вътрешен номер, или директен номер 

Длъжност Име, фамилия Телефон
Гл.експерт "Канцелария на кмета" Даниела Хаджиева вътр. 110, директен 0306 99199
Деловодство Вежиха Ефельова вътр. 105, директен 0306 99212
Зам. Кмет на Община Рудозем инж. Недко Кулевски  вътр. 102
Секретар на Община Рудозем инж. Милен Вълчев вътр. 104
Директор Дирекция "ПНО, Обществени поръчки, Образование, Култура, Здравеопазване и СД" Красимира Боюклиева - Кубинска вътр. 108
Директор Дирекция "ФСД и Бюджет" Севдалин Странджалиев  вътр. 117
Директор Дирекция "ТСУ" инж. Юлия Калчева вътр. 111
Гл.счетоводител  Милена Русева вътр. 107, директен 0306 99250
Началник отдел "Планиране и разработване на проекти"  Сава Гърбелов  вътр. 116
Мл.юрисконсулт и ЗОП Юксела Паликарова вътр. 113
Общинска собственост Елена Димовска вътр. 118
ГРАО Зедиха Молабрахимова вътр. 122, директен 0306 99105
Местни данъци и такси Николай Сираков 
Каса                    
вътр. 109
вътр. 115
Гражданска защита Антон Бозов 0879087774
Дежурен ОбА   0896 662761За запитвания, сигнали и жалби ползвайте формата по-долу:

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат