Проекти

Община Рудозем проведе пресконференция по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
31.03.2023

Община Рудозем организира пресконференция по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
27.03.2023

BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
02.03.2023
Настоящата процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г. След приключването на този първи етап, СНД ще обяви нова процедура за изпълнение на втори етап на изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във вторият етап интензитетът на безвъзмездната финансова помощ...

Община Рудозем организира подбор чрез интервю на персонала, който ще предоставя услуги по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.
01.03.2023

Община Рудозем обявява прием на потребители и персонал по проект " Грижа в дома в община Рудозем",
10.02.2023
Обява потребители Обява персонал

Одобрен е проект на Община Рудозем: „Укрепване на общинския капацитет в община Рудозем“
27.01.2023
На 26.01.2023 г. Кметът на община Рудозем д-р Румен Пехливанов подписа Административен договор BG05SFPR002-2.002-0035-C01 с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“  Наименование на проекта: „Укрепване на общинския капацитет в община Рудозем“  Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 36 016.00 лева (тридесет и шест хиляди и шестнайсет лева)  Срок за изпълнение на проекта: 22 месеца, считано от 01.05.2023 г.  Кратко описание на проекта: Проектното предложение предвижда създаване на фронт-офис и да бъде нает един нов служител на длъжност "Сътрудник социални дейности", което ще подкрепи служителите,...

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19