Проекти

Община Рудозем проведе групова супервизия на наетият персонал по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
23.10.2023

Община Рудозем проведе обучение по проект "Укрепване на общинския капацитет в община Рудозем" по процедура BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет
10.10.2023

Община Рудозем успешно реализира проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
25.09.2023

Община Рудозем продължава успешно да предоставя социалната услуга „топъл обяд” на 200 свои жители
25.09.2023

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА: „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“
19.07.2023

В началото на летния сезон Община Рудозем продължава успешно да предоставя социалната услуга „топъл обяд” на 200 свои жители
10.07.2023

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат