Проекти

Съобщение за напредъка изпълнението на проект "Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан"
21.01.2020

Съобщение за напредъка изпълнението на проект „Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура на Община Рудозем“ Договор №: 21/07/2/0/00546 от 05.12.2017 г. за отпускане на БФП
21.01.2020

Търсене