Кметство Сопотот
Кмет - Фахри Хайриев Рупецов
тел. 0894 313 289

E-mail: rupeca09@abv.bg

4974 с. Сопотот

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19