Секретар

инж. Милен Тодоров Вълчев

Роден на 01.01.1963г., женен с две деца.

Образование висше:
магистър, специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" - Технически университет - гр.София

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19