Читалища

Списък на читалищата в община Рудозем

1. НЧ „Христо Ботев 2000” гр. Рудозем

2. НЧ „Нов Живот 1948” с. Чепинци

3. НЧ „Звезда 1950” с. Елховец

4. НЧ „Пробуда 1967” с. Пловдивци

5. НЧ „Кичика 2005” с. Сопотот

6. НЧ „Напредък 2006” с. Войкова лъка

7. НЧ „Христо Ботев 1967” с. Оглед

8. НЧ „Развитие 2008” с. Борие

9. НЧ „Родопчанка 2008” с. Рибница

10. НЧ „Възраждане 2013” гр. Рудозем

11. НЧ „Корита 2011” с. Корита

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат