Комисия по бюджет, финанси и икономика
1. Хава Исеинова Кехайова - Председател
2. Диан Фиданов Малеков
3. д-р Денис Александров Инджов
4. Шукри Асанов Халилов
5. Стоян Валентинов Трифонов
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат