Кметство Грамаде
Кметски наместник - Валентин Хубенов Сираков
тел. 0895 538 139

E-mail: valentin.sirakov@abv.bg

4968 с. Грамаде

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19