Обяви и съобщения

О Б Я В А
15.09.2021
ПИСМО С ВХ.№ Р-4085УВЕДОМЛЕНИЕ

ВЪВЕЖДА СЕ ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО СЛУЧАЙ НОВАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
14.09.2021
Във връзка с началото на новата 2021/2022 учебна година и продължаващият ремонт на ул."Стефан Стамболов", гр.Рудозем, уведомяваме всички родители, учители и ученици, че достъпът до сградата на начален курс на СУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Рудозем ще се осъществява по ул. "Васил Левски" (2ра). Призоваваме всички граждани да използват многобройните паркоместа на ул. "Васил Левски" и централната градска част с цел предотвратяване на инциденти.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИТЕ БРЕМЕННИ
14.09.2021
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИТЕ БРЕМЕННИ

ОБЯВА
13.09.2021

О Б Я В А
09.09.2021
Уведомяваме жителите на с.Елховец, община Рудозем, че със Заповед №399/08.09.2021г. е допуснато изменение на ПУП – ПР за ПИ №349,ПИ №755 и ПИ №756 в кв. 60, по плана на с.Елховец, общ. Рудозем. Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или чрез прикачения файл по-долу.  Заповед №399/08.09.2021г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СМ-02-02/2021 г. НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
08.09.2021
СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СМ-02-02/2021 г. НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ