Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ
17.01.2020
 В община Рудозем е представен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП - ПР за имоти с идентификатори 63207.506.177,506.178, представляващи съответно УПИ XIV - 563, УПИ XV-566, в кв.74а по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.Проекта може да намерите ТУК

Заповед №16/13.01.2020 г. - относно одобряване на ПУП
13.01.2020
Заповед №16/13.01.2020 г.

Търсене