Обяви и съобщения

Заповед на Областния управител на Област Смолян
14.04.2021

Заповед №162/19.03.2021г. за одобряване на ПУП
14.04.2021
Заповед №162/19.03.2021г. за одобряване на ПУП

Заповед №161/19.02021 г.
14.04.2021
Заповед №161/19.02021 г.

ОБЯВА
09.04.2021
Заповед №160/19.03.2021г. за одобряване ня ПУП

Протокол от проведено публично обсъждане
09.04.2021
Протокол от проведено обществено обсъждане и фокус група с представители на община Рудозем в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Рудозем за периода 2021-2027 г., може да намерите ТУК

ОБЯВА
05.04.2021
Заповед №172/31.03.2021 г.

Търсене