Обяви и съобщения

ОБЯВА
31.03.2023
 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКИЦИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

ОБЯВА
31.03.2023
 Заповед № РД-93/93.03.2023г.

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Рудозем и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво за обществено обсъждане – 2023 година
23.03.2023
В съответствие с изискванията на основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги Община Рудозем е разработила Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво,  за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги, както и редът за нейното разработване и актуализиране.         В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране...

ОБЯВА
14.03.2023
Решение №438 на Общински съвет – Рудозем от 10.02.2023г.

Годишни отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ
09.03.2023
Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ

ЗАПОВЕД № ОК - 03 -02 - 88/01.03.2023 г. на Областен управител на област Смолян за определяне на пожароопасния сезон в горските територии
06.03.2023
ЗАПОВЕД № ОК - 03 -02 - 88/01.03.2023 г. на Областен управител на област Смолян за определяне на пожароопасния сезон в горските територии

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19