Обяви и съобщения

Информация във връзка с изпълнение на задължения по чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда.
25.02.2020
Информация във връзка с изпълнение на задължения по чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда АВАРИЕН ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

ОБЯВА
25.02.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС ООД

Обявление на основание чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ
24.02.2020

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Рудозем
21.02.2020
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Рудозем

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност
21.02.2020
Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност - Община Рудозем

Обява за изменение на ПУП-ПРЗ
19.02.2020
О Б Я В А    Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №78/18.02.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-233 комплексно жилищно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.   Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 в срок до 02.03.2020г.Заповед №78/18.02.2020г., може да намерите ТУК

Търсене