Новини
Покана за представяне на приоритетите за развитие на община Рудозем
08.02.2020
Уважаеми съграждани,Управлението на една община е сложен и всеобхватен процес, в основата на който стои доброто и дългосрочно планиране. За да бъде добро планирането е...

Съобщение относно възстановяване на учебните занятия считано от 06.02.2020 г. за училищата на територията на община Рудозем
05.02.2020
Във връзка с множество запитвания от страна на родители и учители Ви уведомяваме, че съгласно Решение на Областният оперативен щаб на РЗИ - Смолян не...

Удължва се грипната ваканция за учебните заведения на територията на Община Рудозем до 04.02.2020 г. включително
31.01.2020
С постъпило писмо № РД-01-4-7/31.01.2020 г. от Д-р Мими Кубатева, Директор на РЗИ Смолян е удължена грипната ваканция на учебните заведения на територията на Община...

Преустановяват се  учебните занятия във всички училища на територията на Община Рудозем от 28.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително
27.01.2020
Поради рязкото увеличение на заболеваемостта от ОРЗ и Грип и увеличаване на относителния дял във възрастовата група на учениците е обявена грипна ваканция на учениците...

Откриха вкаменелости и зъби от пещерна мечка в "Голяма боевска дупка"
18.01.2020
На 16.01.2020г./четвъртък/ група спелеолози, археолози, проектанти и представители на общинска администрация посетиха пещерата "Голяма боевска дупка", която през 1976 г. е обявена за обект от...

Обявления
Обява за изменение на ПУП-ПРЗ
19.02.2020
О Б Я В А    Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №78/18.02.2020г. е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-233 комплексно...

Обявление за одобряване на Устройствена план-схема
19.02.2020
Одобряване на Устройствена план-схема за обект "Външно ел. захранване на вила сграда в ПИ 63207.502.172 гр. Рудозем

Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени по размер и местоположение за стопанската 2020г. – 2021г.
18.02.2020
Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени по размер и местоположение за стопанската 2020г. – 2021г.

ОБЯВА
17.02.2020

Съобщение
17.02.2020
Уведомяваме Ви, че в ОбА гр. Рудозем е представен проект (ПУП)-(ПРЗ) Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори: 63207.504.276,...

Търсене