Новини
Празнична програма за 1 април - Международен фестивал на хумора, сатирата, фолклора и изкуствата
30.03.2022

ПОЖАРООПАСНИЯТ СЕЗОН НАСТЪПВА!
29.03.2022
Заповед № ОК-03-02-113- 29.03.2022г.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015” ПОДАДЕ РЪКА НА 150 ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ РУДОЗЕМ, МАДАН И ЗЛАТОГРАД
21.03.2022

Процедура за избор на членове на Съвета на децата
18.03.2022
ПОКАНА   Във връзка с писмо № РД-01-22-557/15.03.2022 г. на Областния управител на област Смолян, Ви информирам, че стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата –...

ОБЩИНА РУДОЗЕМ ВЪЗСТАНОВЯВА НОРМАЛНИЯ РЕЖИМ НА РАБОТА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
11.02.2022
От проведена на 08.02.2022 г. среща между Министъра на финансите и Управителния съвет на Националното сдружение на общините, основната тема на която са компенсациите за...

Обявления
Заповед № РД-158/13.05.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението по случай 24 май
18.05.2022

ОБЯВА
17.05.2022
Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №340 от 14.04.2022г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация  (ПР)...

СЪОБЩЕНИЕ
16.05.2022
за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми ( ЕО )        Съгласно чл. 15,...

Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на стоящ корен от терен общинска собственост
12.05.2022
Протокол

З А П О В Е Д № РД-152 / 05.05.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението, поради организирането на факелно шествие
05.05.2022
З А П О В Е Д № РД-152 / 05.05.2022 г.