Кметство Оглед
Кметски наместник - Николай Бисеров Руменов
тел. 0899 911 214

E-mail: kolio4057@abv.bg

4972 с. Оглед

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19