Кметство Пловдивци
Кметски наместник - Евгени Фиданов Кисимов 
тел. 0893 463 029

E-mail: e.kisimov@abv.bg

4979 с. Пловдивци

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19