Кметство Чепинци
Кмет - Мустафа Ахмедов Брахимбашев
тел. 0893313344

Главен експерт АПТИОН - Емилия Недкова Шукерова-Кисьова
тел. 0893313351

E-mail: kmetstvo.chepinci@abv.bg

4958 с. Чепинци
ул. Демокрация № 30

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19