Кметство Чепинци
Кмет - Мустафа Ахмедов Брахимбашев
тел. 0893313344

Главен експерт АПТИОН - Емилия Недкова Шукерова-Кисьова
тел. 0893313351

ул. Демокрация № 30
4958 с. Чепинци

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ