Кметство Бърчево
Кметски наместник - Карамфил Василев Сираков
тел. 089 356 754

E-mail: karata7312@gmail.com

4965 с. Бърчево

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19