Кметство Борие
Кметски наместник - Юлиян Весков Андреев
тел. 0899 911 216

E-mail: andreev_1971@abv.bg

4961 с. Борие

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19