Отчет на бюджета на Община Рудозем
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2021г.
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 30.06.2022г. прието с Решение № 375 от 22.08.2022г. на ОБС Рудозем
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 31.07.2022г.

Изпълнение на бюджета на община Рудозем за II-ро тримесечие
2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 30.06.2022г.

Отчет 01.01.2022-31.05.2022
ОТЧЕТ КЪМ 30.04.2022                                                                                                                                                                                 
Изпълнение на бюджета на община Рудозем за I-во тримесечие
Отчет на бюджета на община Рудозем за 01.01.2022-31.03.2022г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2022-28.02.2022

Отчет
на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2022-31.01.2022

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 30.11.2021г.
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГФО НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2020г.
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 31.10.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 30.09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 30.06.2021г. прието с решение 261/15.09.2021г. на ОБС Рудозем

Годишен отчет на бюджета на Община Рудозем към 31.12.2020г. приет с Решние 260/15.09.2021г. на ОБС Рудозем
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.08.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.07.2021 г.

Шестмесечен отчет на бюджета на Община Рудзем за 2021 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.05.2021 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 30.04.2021 г.

Тримесечен отчет на бюджета на Община Рудозем за
 2021 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.03.2021 г. - 31.03.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.

Годишен отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2021 г. - 31.01.2021 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.11.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.10.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.08.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.07.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.05.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 30.04.2020 г.

Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 28.02.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2020 г. - 31.01.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Отчет на бюджета на Община Рудозем за 2019 г.


Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19