НА ЖИВО
Сесия на общински съвет

Сесия на общински съвет община Рудозем

Публикувахте от Община Рудозем (Municipality of Rudozem) в Сряда, 30 декември 2020 г.
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19