Мандат 2019-2023
Заседание на ОБС Рудозем № 54 решения № 490-495/29.05.2023 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 53 решения № 484-489/19.05.2023 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 52 решения № 463-483/02.05.2023 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 51 решения № 460-462/06.04.2023 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 50 решения № 444-459/09.03.2023 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 49 решения №434-443/10.02.2023 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 48 решения №425-433/30.12.2022 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 47 решения №416-424/16.12.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 46 решения №402-415/27.10.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 45 решения №392-401/15.09.2022 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 44 решения №374-391/22.08.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 43 решение № 373/12.08.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 42 решения № 363-372/30.06.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 41 решения № 358-362/30.05.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 40 решения № 343-357/28.04.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 39 решения № 339-342/14.04.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 38 решение № 338/04.04.2022 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 37 решения № 327-337/31.03.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 36 решения № 325-326/28.03.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 35 решения № 309-324/24.02.2022 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 34 решение № 308/04.02.2022 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 33 решения № 306 и 307/15.01.2022 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 32 решения № 296 - 305/30.12.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 31 решение № 295 /20.12.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 30 решения №292-294 /06.12.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 29 решения № 277-291 /04.11.2021 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 28 решениe № 276 /12.10.2021 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 27 решениe № 275 /30.09.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 26 решения № 260-274 /15.09.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 25 решения № 245-259 /29.07.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 24 решения № 218-244 /26.06.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 23 решениe № 217 /24.05.2021 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 22 решения № 215,216 /10.05.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 21 решения № 200-214 /29.04.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 20 решения № 199 /31.03.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 19 решения № 180 - 198 /25.03.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 18 решения № 172 - 179 /11.02.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 17 решения № 157-171 /27.01.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 16 решения № 146-156 /30.12.2020 г. 

Заседание на ОБС Рудозем № 15 решения № 145 /18.12.2020 г. 
Заседание на ОБС Рудозем № 14 решения № 134 -144 /10.12.2020 г. 
Заседание на ОБС Рудозем № 13 решения № 125 -133 /29.10.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 12 решения № 109-124 /24.09.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 11 решения № 97-108 / 17.08.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 10 решения № 95-96 / 07.07.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 9 решения № 77-94 / 11.06.2020 г
Заседание на ОбС Рудозем № 8 решения № 62-76 / 30.04.2020 г.

Заседание на ОбС Рудозем № 7 решения № 60-61 / 26.03.2020 г.

Заседание на ОбС Рудозем № 6 решения № 46-59 / 28.02.2020 г.

Заседание на ОбС Рудозем № 5 решения № 29-45 / 31.01.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 4 решение № 25-28 / 30.12.2019 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 3 решение № 9-24 / 23.12.2019 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 2 решение № 4-8 / 08.11.2019 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 1 решение № 1-3 / 04.11.2019 г.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат