Кметство Равнината
Кметски наместник - Илиян Славков Емилов
тел. 0896 665 208

E-mail: ilemilov@abv.bg

4781 с. Равнината

Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19