Обяви и съобщения
ОБЯВА
20.05.2020


      Уведомяваме Ви, че със Заповед №208/15.05.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.


Заповед №208/15.05.2020г.
ПУП-ПРЗ за УПИ I-озеленяване в кв.112 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ