Обяви и съобщения
ОБЯВА
01.06.2020

Уведомяваме Ви, че e издадена Заповед № 230/29.05.2020г. с която е одобрено изменение на  представен ПУП-ПРЗ за изменение на ПРЗ на имоти с идентификатори 07689.508.69; 07689.508.68; за които е отредено УПИ III-96 и УПИ II-66 в кв.12 по плана на с. Бяла река, общ. Рудозем.


Заповед № 230/29.05.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ