Обяви и съобщения
Обява
30.06.2020


Уведомяваме Ви, че със Заповед №265/29.06.2020г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - Работен устройствен план (РУП) за ПИ № 63207.501.217, за който е отредено УПИ VI в кв.13 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем.

Заповед №265/29.06.2020г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ