Обяви и съобщения
ОБЯВА
18.12.2020

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 475/11.12.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ VII-959-за гаражи и офиси, УПИ VIII-960- за гараж и общ. обслужване, УПИ IХ, УПИ Х-891-за гаражи и общ. обслужране, УПИ IV-917-общ. бслужване  и УПИ I-озеленяване в кв.113 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

Заповед № 475/11.12.2020г.
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ