Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
05.01.2021

Уведомяваме жителите на община Рудозем, че се отменя публичното обсъждане на Бюджет 2021 г., насрочено за 06.01.2021 г., поради настъпили промени в нормативната уредба на ЗПФ, което предпоставя необходимостта от извършване на промени в някои от вътрешните нормативни документи.

Жителите на общината ще бъдат уведомени за новата дата, на която ще бъде проведено публичното обсъждане на Бюджет 2021 г., чрез публикуване на нова покана на сайта на Община Рудозем и в други медии.
Търсене