Новини
Анкетно проучване за ПИРО Рудозем 2021-2027 г.
10.02.2021

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми граждани на община Рудозем, в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Рудозем за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.
Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.
Благодарим Ви!

Анкетата е публикувана в два варианта:

1. Онлайн форма за попълване на Анкетна карта
2. Анкета
Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ