Обяви и съобщения
ОБЯВА
17.02.2021

 

   Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед №89/17.02.2021 г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за имот пл. № 69 попадащ в УПИ ХХVI-69 в кв.10 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.

  Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №13 или на сайта на общината.

Заповед №89/17.02.2021 г.

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ