Новини
Покана за представяне на приоритетите за развитие на община Рудозем
08.02.2020

Уважаеми съграждани,
Управлението на една община е сложен и всеобхватен процес, в основата на който стои доброто и дългосрочно планиране. За да бъде добро планирането е необходимо да се очертаят насоките и дефинират приоритетите за развитие в дългосрочен аспект. Ето защо имам удоволствието да Ви поканя на 13.02.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в киносалона на Дома на културата в гр. Рудозем за представяне на приоритетите и визията за развитие на община Рудозем, както в следващите четири години, така и в по - дългосрочен аспект. Ще се радвам да обсъдим и други идеи, които жителите на общината можете да предложите.
Очакваме Ви!

Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ