Обяви и съобщения
СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № СМ-02-02/2021 г. НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
08.09.2021