Обяви и съобщения
З А П О В Е Д № РД-152 / 05.05.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението, поради организирането на факелно шествие
05.05.2022