Обяви и съобщения
Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на стоящ корен от терен общинска собственост
12.05.2022