Обяви и съобщения
Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с основен ремонт (рехабилитация) на път III-868 „Рудозем-Смолян“
23.05.2022
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ПРИКАЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ СЛЕДНИЯ ЛИНК:
https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39513