Процедури по ЗОП преди 01.01.2020 г.
Публикувани обявления по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на вътрешни улици в м. Хаджарско, м. Кокалич, м. Средок в село Елховец и кв. Геоложка в град Рудозем”
24.03.2023
Публикувани обявления по обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на вътрешни улици в м. Хаджарско, м. Кокалич, м. Средок в село Елховец и кв. Геоложка в град Рудозем”, вписани с Уникален номер в АОП 00254-2008-0008.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №66/18.07.2008 г. /препратка в АОП/, публикувано на 24.03.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №66/18.07.2008 г., публикувано на 24.03.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №67/18.07.2008 г. /препратка в АОП/, публикувано на 24.03.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №67/18.07.2008 г., публикувано на 24.03.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №69/18.07.2008 г. /препратка в АОП/, публикувано на 24.03.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №69/18.07.2008 г., публикувано на 24.03.2023 г.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат