Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Обява за пазарни консултации
13.03.2020
 

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Преустройство и реконструкция на съществуващ стадион в многофункционален спортен комплекс- гр. Рудозем“

Файлове за сваляне:

Покана, публикувано на 2020.03.13 в 16:02 ч.
Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.
Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.

Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.24 в 16:28 ч.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат