Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки
28.07.2023

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 г.”


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ;
2. 
Приложение № 1- Техническа спецификация;

3. Приложение № 2 - Образец на Оферта;


Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 14.08.2023 г.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат