Проекти
Успешно стартира Проект "Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем"
05.04.2024
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат