Проекти
О Б Я В А за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”
17.04.2024Обява
за подбор за свободно работно място за длъжността „мениджър на случай”

Заявление /бланка/

Декларация /бланка/


За повече информация относно законовите разпоредби, можете да се информирате от следните линкове:

1.       Закон за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/laws/ldoc/-12262909

2.       Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/laws/ldoc/2135468610

3.       Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084

4.       Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623

5.       Кодекс на труда- https://lex.bg/laws/ldoc/1594373121

6.       Закон за професионалното образование и обучение - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673921

7.       Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа - https://lex.bg/laws/ldoc/2135467678

 

Допълнителна информация:

1.       Министерство на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/

2.       Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg/

·         Мерки за заетост и обучение

·         Насърчителни мерки за безработни лица

·         Насърчителни мерки за работодатели

3.       Агенция за социално подпомагане - https://asp.government.bg/

·         Социални услуги

·         Подкрепа на хората с увреждания

·         Социално подпомагане

 
 
 Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат